Domů » Aktuality » 40. výročí založení školy

40. výročí založení školy

V příštím školním roce oslaví naše škola již 40. výročí svého založení. K této příležitosti máme naplánováno hned několik akcí. Hlavní oslavy proběhnou v týdnu od 24. – 27. září 2018. Celé oslavy budou završeny 4. 10. 2018 divadelním představením muzikálu Ať žijí duchové.

Rádi bychom touto cestou požádali o sponzorský příspěvek či dar, který nám pomůže zrealizovat týden plný oslav. Byli bychom velmi vděční za jakoukoliv formu finanční či materiální podpory, která pomůže pokrýt naše výdaje či doplnit materiální vybavení.Ze získaných finančních prostředků chceme uhradit přípravu a tisk nového almanachu školy, technické zajištění vystoupení žáků na plánované akademii, zajištění kulturních vystoupení, doprovodného programu pro děti i dospělé, občerstvení, pořízení fotodokumentace a videozáznamu z akce apod.

Uvítáme i účelovou formu podpory při samotné organizaci oslav.

Na 27. září je naplánována zahradní slavnost. Pokud někdo z Vás podniká např. v oblasti pekařství, prodeje cukrovinek, nápojů, masných výrobků apod., byli bychom velmi rádi, kdybyste tuto akci oživili prodejem Vašich výrobků (prodejní stánek bude zajištěn, výtěžek zůstává Vám).

Případné bližší informace Vám podáme v ředitelně nebo u paní Petry Plánkové.

Předem děkujeme za Váš zájem, pomoc a ochotu při organizování oslav a budeme Vám zavázáni, pokud se s námi spojíte a společně probereme jakoukoliv formu případné podpory a spolupráce.
Těšíme se v září na viděnou!

NÁVRATKA KE STAŽENÍ

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete