Domů » Družina » Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Ranní provoz ŠD začíná v 6.00 hodin a končí odpoledne v 16.30 hodin. Ráno je v provozu pouze jedno oddělení ŠD a to ve třídě č. 124.

Každé dítě obdrží zápisní lístek do ŠD, který je nutno odevzdat pečlivě vyplněný z obou stran – zvláště důležité je uvést odchody dítěte ze ŠD – zda dítě budou vyzvedávat rodiče, sourozenci, popř. jiní příbuzní nebo bude odcházet samo a v kolik hodin. Pokud budete vyžadovat odchod jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka s uvedeným datem a podpisem rodiče. Na telefonické zavolání nemůžeme dítě uvolnit!

Poplatek za školní družinu činí měsíčně 150 Kč na dítě, pokud ŠD navštěvují 2 sourozenci, je platba za oba 250 Kč.

Platbu proveďte za období /září – prosinec/ – 600 Kč se splatností do 15. října 2017 a další platbu za období /leden – červen/ – 900 Kč se splatností do 15. února 2018. Je možné také platbu uhradit na celý školní rok.

Platbu můžete zasílat trvalým příkazem z vašeho bankovního účtu na účet školy.

KB, a.s. Valašské Meziříčí, č. účtu 10731851/0100, variabilní symbol – rodné číslo dítěte bez lomítka, specifický symbol – ročník, který navštěvuje.

Přihlašování a odhlašování obědů si rodiče zařizují sami u vedoucí stravování p. Papežové.

Žádáme rodiče, aby v případě nepřítomnosti dítěte ve ŠD (např. z důvodu nemoci nebo odchodu ihned po vyučování) informovali vychovatelku.

Nedávejte dětem do ŠD drahé věci a hračky. Za případné ztráty neručíme.

Ve ŠD se mohou děti převlékat a nechávat si věci na určeném místě vychovatelkou ( ve

skříňkách na chodbě). Je vhodné vybavit děti starším oblečením určeným hlavně k pobytu na hřišti, příp. i starší tričko pro výtvarné aktivity. Také na utírání rukou je vhodné přinést malý ručník. Doporučujeme vše řádně podepsat nebo označit.

Dávejte dětem dostatek pití, popř. svačinu na odpoledne.

Telefonní čísla do školy:

ředitel školy: 571 621 568

sekretariát: 571 611 199

školní jídelna: 571 619 244

školní družina: 571 619 245

vedoucí vychovatelka: 723 782 006

Po 15. hodině se všechna oddělení spojují do jedné třídy.

Rádi přijmeme do ŠD jakoukoliv materiální či finanční pomoc.

 

 
Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete