Domů » Škola » Žákovský parlament

Žákovský parlament

 

Činnost žákovského parlamentu

ŽP pracuje na naší škole od školního roku 2005/2006. Jeho hlavním cílem je vzájemná komunikace mezi učiteli a žáky. Zástupci 4. – 9. tříd se pravidelně scházejí na svých schůzkách, kde předkládají návrhy a připomínky k činnosti školy. Od učitelů se jim naopak dostává vysvětlení, proč jsou dané věci tak, jak jsou (ne vždy je v rámci bezpečnosti a  zákonů možno přání žáků splnit), někdy se žákům vyjde naopak vstříc (výzdoba školy nebo uspořádání stolů v jídelně). Některých schůzek se zúčastňuje i vedení školy, což opět přispívá ke vzájemnému pochopení obou stran. Činnost ŽP se však nezaměřuje pouze na tuto komunikaci, děti přicházejí nejen s kritikou, ale i se svými nápady ohledně různých akcí, sportovních soutěží apod. Na pořádání akcí se pak také i aktivně podílejí. Z aktivní spolupráce a zájmu dětí máme radost a doufáme, že se práce ŽP bude i nadále rozvíjet.

 

Plán činnosti ŽP na školní rok 2017/2018

ŽP se bude spolupodílet na přípravě akcí školy, jako je:

  • vítání prvňáčků při zahájení školního roku
  • Mikuláš ve škole a Vánoční zvonkování v prosinci
  • zápis dětí do 1. tříd
  • Jarní čarování v dubnu
  • sportovní odpoledne ke Dni dětí v červnu

ŽP bude pokračovat v zapojení do charitativních akcí – adopce na dálku (BangBaby), Tříkrálová sbírka.

ŽP bude i nadále podporovat myšlenky ochrany životního prostředí (např. třídění odpadu ve škole) a zdravého životního stylu

Žáci sedmého ročníku přivítají na začátku školního roku prvňáčky a dále s nimi budou celý rok spolupracovat

 

Seznam členů žákovského parlamentu pro školní rok 2017/2018:

předsedkyně Mgr. Horáková Hana
IV.A Hruška Michal, Blašková Daniela
IV.B Sadílková Ema, Sadílek Václav
V.A Šimčík Petr, Zahradil Darek
V.B Štěpánková Zuzana, Koléšková Marie
VI.A Palátová Ema, Španěl Jan
VI.B Mikulenka Jakub, Klein Petr
VII.A Leová Vendula, Marek Kristián
VII.B Valoušková Františka, Piškulová Lenka
VIII.A Manová Alžběta, Červenka Marian
VIII.B Machačová Zuzana, Harušťáková Nikola
IX.A Hercíková Simona, Lexa Lukáš
IX.B Smejkal Štěpán

 

Zápisy ze schůzí školního parlamentu:

 

Školní parlament 4.4.2018

Školní parlament 7.3.2018

Školní parlament 14.2.2018

Školní parlament 10.1.2018

Školní parlament 1.11.2017

Školní parlament 4.10.2017

 

 

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete