Domů » Družina » Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Ranní provoz ŠD začíná v 6.00 hodin a končí odpoledne v 16.30 hodin. Ráno je v provozu pouze jedno oddělení ŠD ve třídě č. 124.

Každé dítě obdrží zápisní lístek do ŠD, který je nutno odevzdat pečlivě vyplněný z obou stran – zvláště důležité je uvést odchody dítěte ze ŠD – zda dítě budou vyzvedávat rodiče, sourozenci, popř. jiní příbuzní nebo bude odcházet samo a v kolik hodin. Pokud budete vyžadovat odchod jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka s uvedeným datem a podpisem rodiče.

Poplatek za školní družinu je 2500,- za rok. Zaplatit můžete celý rok, nebo platbu rozdělit na dvě splátky, a to období /září – prosinec/ – 1000,- Kč se splatností do 15. října 2023 a další platbu 1500,- Kč za období /leden – červen/ se splatností do 15. února 2024. Pokud školní družina z důvodu distanční výuky nebude fungovat, poplatek se za dané období vrací.

Platbu prosím uhraďte na bankovní účet školy. Variabilní symbol dostane každé nové dítě v prvních dnech školního roku, plaťte až po obdržení variabilního symbolu!!! Dětem, které již družinu navštěvovaly variabilní symbol zůstává stále stejný a platbu můžete zaslat okamžitě. 

KB, a.s. Valašské Meziříčí, č. účtu 10731851/0100, variabilní symbol – viz výše, specifický symbol – ročník, který navštěvuje. Do zprávy pro příjemce napsat jméno a příjmení dítěte, za které je platba prováděna!!!

Žádáme rodiče, aby v případě nepřítomnosti dítěte ve ŠD (např. z důvodu nemoci nebo odchodu ihned po vyučování) informovali vychovatelku.

Nedávejte dětem do ŠD drahé věci a hračky. Za případné ztráty neručíme.

Ve ŠD se mohou děti převlékat a nechávat si věci na určeném místě vychovatelkou. Je vhodné vybavit děti starším oblečením určeným hlavně k pobytu na hřišti, příp. i starší tričko pro výtvarné aktivity. Doporučujeme vše řádně podepsat nebo označit. Dávejte dětem dostatek pití, popř. svačinu na odpoledne.

Přihlašování a odhlašování obědů si rodiče zařizují sami u vedoucí stravování p. Lenky Tvrdé

Telefonní čísla do školy:

ředitel školy: 571 621 568

sekretariát: 571 611 199

školní jídelna: 571 619 244

školní družina: 571 619 245

vedoucí vychovatelka: 777 940 482

V období proticovidových opatření se žáci vyzvedávají na telefonních číslech určených pro dané oddělení.

Po 15. hodině se všechna oddělení spojují do jedné třídy.

Děkujeme za jakoukoliv materiální či finanční pomoc do ŠD.

Přihláška do družiny 2023/24

 

 
Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial