Domů » Aktuality » Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

   Ranní provoz ŠD začíná v 6.00 hodin a končí odpoledne v 16.30 hodin. Ráno je v provozu pouze jedno oddělení ŠD ve třídě č. 124.

   Každé dítě obdrží zápisní lístek do ŠD, který je nutno odevzdat pečlivě vyplněný z obou stran – zvláště důležité je uvést odchody dítěte ze ŠD – zda dítě budou vyzvedávat rodiče, sourozenci, popř. jiní příbuzní nebo bude odcházet samo a v kolik hodin. Pokud budete vyžadovat odchod jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka s uvedeným datem a podpisem rodiče.

   Poplatek za školní družinu činí měsíčně 150 Kč na dítě. Platbu proveďte za období /září – prosinec/ – 600 Kč se splatností do 15.října 2021 a další platbu 900 Kč za období  /leden – červen/ se splatností do 15.února 2022. Je možné také platbu uhradit na celý školní rok. Pokud školní družina z důvodu distanční výuky nebude fungovat, poplatek se za dané období vrací.

Platbu zašlete z vašeho bankovního účtu na účet školy. Variabilní symbol dostanete v prvních dnech školního roku, plaťte až po dostání variabilního symbolu!!!

KB, a.s. Valašské Meziříčí, č. účtu 10731851/0100, variabilní symbol – viz výše, specifický symbol – ročník, který navštěvuje. Do zprávy pro příjemce napsat jméno a příjmení dítěte, za které je platba prováděna!!!

     Žádáme rodiče, aby v případě nepřítomnosti dítěte ve ŠD (např. z důvodu nemoci nebo odchodu ihned po vyučování) informovali vychovatelku. Přihlašování a odhlašování obědů si rodiče zařizují sami u vedoucí stravování p. Papežové.

   Nedávejte dětem do ŠD drahé věci a hračky. Za případné ztráty neručíme.

   Ve ŠD se mohou děti převlékat a nechávat si věci na určeném místě vychovatelkou. Je vhodné vybavit děti starším oblečením určeným hlavně k pobytu na hřišti, příp. i starší tričko pro výtvarné aktivity. Doporučujeme vše řádně podepsat nebo označit.

   Dávejte dětem dostatek pití, popř. svačinu na odpoledne.

             Telefonní čísla do školy:

             ředitel školy:                                               571 621 568

             sekretariát:                                                   571 611 199

             školní jídelna:                                             571 619 244

             školní družina:                                            571 619 245

             vedoucí vychovatelka:                               777 940 482

   Po 15. hodině se všechna oddělení spojují do jedné třídy.

   Rádi přijmeme do ŠD jakoukoliv materiální či finanční pomoc.

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial