Domů » Škola » ŠPP » Sociální pedagog

Sociální pedagog

 

Jmenuji se Mgr. Lucie Vlčková a od září 2023 působím na této škole jako sociální pedagog.

Konzultační hodiny

pro žáky:     každá velká přestávka mimo úterý nebo po domluvě

pro rodiče:  středa 14:45- 15:45 nebo po domluvě

Kontaktovat mě můžete přes Bakaláře nebo emailem vlckova@zszerotinova.cz

V roce 2008 jsem vystudovala magisterský obor Pedagogika – sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Půl roku jsem pracovala ve Španělsku s nevidomými a po návratu do ČR působila jako sociální pracovník ve službách Charity VM. Na ZŠ Žerotínova pracuji už od roku 2018 jako vychovatelka ve školní družině.

Sociální pedagog je prostředník mezi školou, rodiči, žáky i institucemi. Vystupuje zde v roli poradce, mediátora a facilitátora. Mohu Vám pomoci přijít na řešení dané situace, naplánovat si jednotlivé kroky, poradit, kam se obrátit. Vše, co si řekneme je důvěrné a nebudu předávat žádné informace jiným osobám bez Vašeho svolení. Výjimkou jsou jedině informace, u kterých platí ohlašovací povinnost. 

Leták pro rodiče

Leták pro žáky

Jak pomáhá sociální pedagog? 

 • zajišťuje pomoc sociálně znevýhodněným žákům i žákům v těžké životní situaci
 • spolupracuje s policií, odborem sociálně právní ochrany dětí ( OSPOD), soudy, pedagogicko psychologickými poradnami a dalšími institucemi
 • spolupracuje s pedagogickými pracovníky, speciálním pedagogem, výchovným poradcem a ostatními zaměstnanci školy
 • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými žáky
 • pomáhá žákům při rozvoji v oblasti osobnostní a sociální výchovy

Žáci a sociální pedagog

 • provádí sociálně právní poradenství 
 • výchovně pracuje se všemi žáky, posiluje efektivitu preventivního působení na žáky
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských pracovišť (psycholog, sociální služby,..)
 • věnuje se žákům s výchovnými obtížemi a se sociálním a kulturním znevýhodněním
 • konzultace směrem k vztahovým problémům ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování (kázeňské prohřešky, neplnění školních povinností)                                                                                           

Rodiče a sociální pedagog

 • nabízí konzultace a poradenskou činnost v sociální oblasti
 • poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu žáků do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky)
 • pomáhá při spolupráci v konceptu: žák, rodič, škola
 • nabízí řešení konfliktních situací a poradenské činnosti
 • zabývá se rodinnou situací žáka (nastavení domácí přípravy do školy, začlenění dítěte do třídního kolektivu, rodinné a existenční problémy a poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty)
 • osobní konzultace k seznámení s výsledky šetření (např. šikany apod.)
 • provádí mediaci konfliktů jak mezi žáky a pedagogickými pracovníky, ale zejména mezi rodinou a pedagogickými pracovníky
 • motivuje k návaznému preventivnímu působení

 

 

 

K dispozici nejsou žádné články.

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial