Zkouška PĚVECKÉHO SBORU se uskuteční ve čtvrtek 4. 11. 2021 od 13.30 hodin ve třídě 4.A.