Domů » Žáci a rodiče » Zájmové kroužky » Matematický kroužek

Matematický kroužek

 

Jestliže se Vás někdo zeptá na počet dveří nebo oken ve vašem bytě (domě), asi stěží budete schopni okamžitě odpovědět. Nejprve v mysli projdete všemi místnostmi svého obydlí a spočítáte příslušné objekty. Pak odpovíte docela spolehlivě. Máte vybudované schéma Vašeho bytu.
Zdroj: Hejný, M.: Přednášky k předmětu Didaktika matematiky I.

 

Školní kroužek „Hrátky s matematikou“ je orientován na budování schémat pomocí vhodných prostředí. Není určen pro mimořádně nadané nebo méně nadané děti, nejde ani o doučování – úlohy jsou odstupňovány podle věku, zkušeností a individuálních potřeb. Harmonogram je přizpůsobován zájmům a přibývajícím zkušenostem dětí. Stěžejní je manipulace, řešení a tvorba úloh, diskuse mezi žáky (nikoli model učitel se ptá – žák odpovídá), vnímání všemi smysly – vizuální, sluchové i pohybové, aktivní práce s chybou jako nutnou součástí poznání, propojování poznatků a v neposlední řadě radost z objevu, nalezení řešení a pohled na matematiku jako běžnou a nepostradatelnou součást života.

 

KDY?
Školní kroužek probíhá od října do konce května.

KDO?

2.B – Mgr. Irena Bušová

3.B – Mgr. Lenka Danková

1.B – Mgr. Jindřiška Váňová

V tomto školním roce se zaměříme na úvod do níže uvedených prostředí.

 

PROSTŘEDÍ

Autobus – porozumění číslům vyjadřujícím změnu stavu. Orientace v souboru dat obsahujícím jak stavy, tak změny, ale i porovnání.
Děda Lesoň – práce s veličinou zapsanou ikonicky (nikoliv číslem). Náročnější myšlenky při poznávání rovnic.
Krychlové stavby – poznávání prostorové geometrie manipulativní činností. Tvorba a přeměna staveb podle daných podmínek. Zápis stavby i procesu jejího vytváření různými jazyky.
Sčítací trojúhelníky – poznávání bohatšího souboru čísel. Objevování zákonitostí jako cesty k urychlení řešení úlohy.
Násobilkové obdélníky – procvičování násobilky v grafickém prostředí, jež v budoucnosti umožní odhalovat vztahy mezi čtyřmi základními početními operacemi.
Parkety – získávání zkušeností s analýzou a syntézou skupiny rovinných tvarů
Dřívková geometrie – poznávání rovinné geometrie manipulativní činností. Tvorba a přeměna tvarů podle daných podmínek. První zkušenosti s obvodem, obsahem, jednoduchými zlomky a posloupnostmi.
Výstaviště – orientace v prostředí, které vzájemně propojuje geometrii a číselnou řadu. Rozvoj schopnosti vzájemně propojovat různé řešitelské strategie.
Cyklotrasy – propojování aritmetické a geometrické situace. Systematické prohledávání všech možností. Odhalování nových vztahů vyvozených ze vztahů známých.
Pavučiny – poznávání vazeb souborů čísel. Zobecňování konkrétních poznatků. Rozvíjení schopnosti řešit soustavu dvou rovnic metodou pokus-omyl.       
Krokování – porozumění číslům pomocí změny polohy nebo porovnání poloh. Vstup k číslům záporným, později k práci se znaménky. Pomoc při řešení rovnic.
Biland – pohádkové seznamování se s dvojkovou soustavou, jazykem, který používají počítače.
Sova – propojení oblasti logického myšlení a galerie hledaných objektů (rovinná nebo prostorová geometrie, čísla, objekty běžného života.
Čtvercová mříž – jazyk šipek připravuje na pochopení souřadnicové soustavy. Šipka je znak statický, ale označuje pohyb, změnu. Šipka ukazuje na souvislosti geometrie a krokování.
Algebrogramy – odhalují hlubší souvislosti matematiky.

 

Zajímavé odkazy:

http://www.h-mat.cz/

http://www.h-mat.cz/media/mfdnes/batole-musi-padat-a-zak-delat-chyby

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plus-ostrava/412231100021121-udalosti-v-regionech-plus/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/412231100031121-udalosti-v-regionech/

http://www.novinky.cz/kariera/287542-profesor-milan-hejny-je-jednickou-mezi-matikari.html

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2817377

 

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial