Domů » Škola » Projekty » Erasmus +

Erasmus +

Významné historické mezníky a osobnosti České republiky a Bulharska

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA229-061143

Realizace: 1.1.2019 – 31.8.2022

Grant: 18.753,90 EUR

Hlavním cílem projektu bylo osvojit si prvky historicko-kulturního povědomí České republiky a Bulharska zahrnující kritické myšlení a upevnění evropských hodnot. V rámci realizace projektu byl kladen důraz na rovný přístup a inkluzi obou zapojených partnerů (zejména díky kulturním odlišnostem, jinému jazykovému vybavení, etnickému složení obyvatel i odlišnému náboženskému vyznání).

Hlavním výstupem projektu bylo vytvoření jedinečného divadelního představení, na kterém se budou podílet žáci i pedagogové na obou stranách hranic. Divadelní představení vzniklo na základě několikaleté práce žáků a pedagogů s cílem podpořit vzdělávací iniciativy zaměřené na podporu mezikulturního dialogu mezi učiteli a žáky. Sekundárním cílem byla podpora jazykové rozmanitosti (česko-bulharská spolupráce, komunikace v anglickém jazyce). Mimo divadelní představení vznikly v rámci mezinárodních setkání učitelů a žáků dílčí výstupy v podobě prezentací, kdy žáci ČR předávali své znalosti a poznatky o české historii a významných událostech a osobnostech a totéž opačně proběhlo na bulharské straně. Společným výstupem je také brožura shrnující společné historicko-kulturní prvky česko-bulharského strategického partnerství, jejíž obsah je tvořen kresbami žáků s komentářem.

Realizace tohoto projektu rozšířila obzory nejen studentům, ale i pedagogům. Navíc došlo k obohacení znalostí české historie a kultury, což přispělo ke sblížení obou zemí a partnerských měst. Zvýšily se kumunikativní dovednosti studentů a učitelů v cizím jazyce. Aktivity projektu umožňovaly popularizovat české i bulharské dějiny. Pedagogové poskytli přidanou vzdělávací hodnotu a v partnerských organizacích došlo k upevnění evropských společných hodnot a klíčových kompetencí pro 21. století.

I přes celosvětovou pandemii, která posunula realizaci projektu až na rok 2022 se podařilo zrealizovat stanovené výstupy a dosáhnout tak společných cílů projektu.

Brožura k projektu

Divadelní představení v rámci projektu Erasmus+

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial