Domů » Škola » Projekty » Podpora ZŠ Žerotínova formou projektu Šablon II

Podpora ZŠ Žerotínova formou projektu Šablon II

 

 

Základní škola Žerotínova ve Valašském Meziříčí pokračuje v „šablonách“

 

Základní škola Žerotínova ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Žerotínova formou projektu šablon II“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014851). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní města Praha a navazuje tak na projekt realizovaný v minulých dvou letech – „Podpora ZŠ Žerotínova formou projektu šablon“ (šablony I).

Projekt je realizován v období od 1.9.2019 do 31.8.2021. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude personální podpora ZŠ v podobě školního speciálního pedagoga, jehož úkolem je diagnostikovat speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření. Z projektu bude dále hrazeno osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ formou vzdělávání DVPP v různorodých oblastech např. inkluze, polytechnické vzdělávání, osobnostně sociální rozvoj, tandemové vzdělávání na úrovni školního klubu. Ve dvouletém projektovém období bude také na ZŠ probíhat podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování.

Novinkou je zařazení extrakurikulárních a rozvojových aktivit např. formou projektových dnů ve škole či mimo školu. Projekt se dotýká taktéž aktivit školní družiny a školního klubu v oblastech rozvoje vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů a zájmových aktivit.

Realizace projektu povede ke zvýšení kvality školního a zájmového vzdělávání na naší škole.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial