Domů » Škola » Projekty » Podpora ZŠ Žerotínova formou Šablon I OP JAK

Podpora ZŠ Žerotínova formou Šablon I OP JAK

 

Základní škola Žerotínova pokračuje v šablonách novým projektem

Podpora ZŠ Žerotínova formou Šablon I OPJAK

 

Základní škola Žerotínova ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie
a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Žerotínova formou Šablon I OPJAK“ (reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005933).

Podpora byla získána v rámci nového Operačního programu Jan Amos Komenský, výzvy
č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy. Základní škola Žerotínova tak může navázat na úspěšnou realizaci předchozích projektů Šablony I, II a III z OP VVV.

Projekt je realizován v období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2025 a cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím zvolených aktivit projektu. Díky projektu bude zajištěna personální podpora základní školy v podobě školního speciálního pedagoga a nově i sociálního pedagoga. Školní speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků školy a pomůže zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí jeho práce je rovněž spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

Sociální pedagog zajistí podporu pro žáky ohrožené školním neúspěchem, bude působit jako prostředník mezi základní školou a rodinou, případně jinými subjekty a v případě potřeby bude zastávat roli mediátora. Díky projektu bude moci škola rovněž podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem, a to prostřednicím doučování češtiny jako cizího jazyka ve škole. Další zvolená aktivita, kterou je Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, pak bude efektivně využita na podporu profesního růstu pracovníků v dané škole, a to pedagogických i nepedagogických. Bude zajištěna jejich podpora v získávání odborných znalostí a dovedností a podpora jejich průběžného sebevzdělávání vedoucí k rozvoji jejich odborné kvalifikace.

 

Realizace projektu přispěje celkově ke zvýšení kvality vzdělávání na naší škole.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial