Domů » Škola » Projekty » Podpora ZŠ Žerotínova formou projektu Šablony III

Podpora ZŠ Žerotínova formou projektu Šablony III

Základní škola Žerotínova ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie
a národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Žerotínova formou projektu Šablony III“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021746).

Finanční podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní města Praha. Základní škola Žerotínova tak navazuje na úspěšné projekty Šablony I a Šablony II realizované v předchozích letech.

Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro své budoucí směřování. Zajištěna tak bude personální podpora ZŠ v podobě školního speciálního pedagoga, který pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí jeho práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

Škola má také v plánu zrealizovat dva projektové dny ve výuce. Cílem těchto aktivit je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a podpoře individuálního přístupu k dětem.

Realizace projektu povede ke zvýšení kvality vzdělávání na naší škole.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial