Domů » Škola » Předškoláci

Předškoláci

 

plavby2017-18

 

Den otevřených dveří

Základní škola Žerotínova pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Přijďte si prohlédnout naši školu ve čtvrtek 15.3.2018 od 8,00 do 16,00 hodin. Všichni jste vítáni.

 

 

Vážení rodiče,

těší nás Váš zájem o Základní školu Žerotínova a účast Vašich dětí na „Plavbách“ pro předškoláky.

Společně s Vámi připravujeme Vašim dětem dobrý start do základního vzdělávání a nabízíme k nahlédnutí oblasti, které budou děti pro pobyt ve školním zařízení potřebovat.

Sociální dovednosti

 • dítě dokáže zvládnout odloučení od rodičů
 • samostatně komunikuje s dospělým i s dětmi
 • spolupracuje, zapojí se do činností ve skupině
 • dodržuje normy sociálního chování, režim pobytu ve škole
 • uznává autoritu dospělých, učitele – reaguje na pokyny (prosba, žádost)
 • dokáže unést nezdar, překonat překážky, prohru
 • udrží pořádek ve vlastních věcech
 • vydrží pracovat v klidu, na práci se soustředit, projevuje zájem o práci a činnosti ve výuce

Sebeobsluha a samostatnost

 • hygiena – sebeobsluha na WC, samostatné používání kapesníků, mytí rukou
 • oblékání – pozná svoje oblečení, zapne si knoflíky, zip, zaváže tkaničky, samostatně se oblékne a svlékne
 • stolování – samostatně drží lžíci, používá příbor, během jídla umí sedět u stolu a chová se podle běžných pravidel při stolování, samostatně si naleje nápoj ze džbánku

Grafomotorika

 • návyky při držení psacího náčiní (tužka, pastelka) – špetkový úchop, tlak na plochu, plynulost tahu, linie

Řeč

 • artikulační obratnost
 • přiměřená slovní zásoba
 • umí samostatně říct své jméno a příjmení, věk a bydliště
 • snaží se gramaticky správně utvořit smysluplnou větu
 • pokusí se interpretovat pohádku

Sluch

 • soustředěně naslouchá příběhu nebo pohádce
 • snaží se poznat počáteční hlásku slova (i konečnou)
 • pokusí se vytleskat slovo na slabiky – rytmizace
 • rytmus napodobí
 • zopakuje slova na sobě nezávislá a spolu nesouvisející

Zrak

 • zná bezpečně základní barvy, pozná i jejich odstíny a umí je pojmenovat
 • poskládá puzzle – obrázek z několika částí a doplní chybějící části obrázku
 • vyhledá tvar na pozadí

Orientace v prostoru

 • orientuje se v pojmech: levá, pravá, nahoře dole, vpředu, vzadu, první, poslední, hned před, hned za, uprostřed.
 • ovládá i dvě kritéria najednou např. vpravo nahoře.

Čas

 • orientuje se v čase – včera, dnes, zítra
 • pozná roční období
 • seřadí obrázek podle časové posloupnosti

Matematické pojmy

 • ovládá pojmy – více, méně, stejně
 • více, méně o jeden
 • řazení prvků podle velikosti
 • třídění prvků podle daného kritéria (geom. tvary apod.)

Přejeme Vašim dětem spokojený, radostně prožitý školní čas plný nových poznatků a vědomostí.

 

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete