Domů » Škola » Předškoláci

Předškoláci

 

 

Plavba č. 4 – SOVÍ OSTROV

Základní škola Žerotínova zve všechny předškoláky a rodiče na ČTVRTOU PLAVBU – SOVÍ OSTROV, která se uskuteční ve čtvrtek 10.1.2019 od 16,00 – 16,45 hodin.

 

 

Vážení rodiče,

těší nás Váš zájem o Základní školu Žerotínova a účast Vašich dětí na „Plavbách“ pro předškoláky.

Společně s Vámi připravujeme Vašim dětem dobrý start do základního vzdělávání a nabízíme k nahlédnutí oblasti, které budou děti pro pobyt ve školním zařízení potřebovat.

Sociální dovednosti

 • dítě dokáže zvládnout odloučení od rodičů
 • samostatně komunikuje s dospělým i s dětmi
 • spolupracuje, zapojí se do činností ve skupině
 • dodržuje normy sociálního chování, režim pobytu ve škole
 • uznává autoritu dospělých, učitele – reaguje na pokyny (prosba, žádost)
 • dokáže unést nezdar, překonat překážky, prohru
 • udrží pořádek ve vlastních věcech
 • vydrží pracovat v klidu, na práci se soustředit, projevuje zájem o práci a činnosti ve výuce

Sebeobsluha a samostatnost

 • hygiena – sebeobsluha na WC, samostatné používání kapesníků, mytí rukou
 • oblékání – pozná svoje oblečení, zapne si knoflíky, zip, zaváže tkaničky, samostatně se oblékne a svlékne
 • stolování – samostatně drží lžíci, používá příbor, během jídla umí sedět u stolu a chová se podle běžných pravidel při stolování, samostatně si naleje nápoj ze džbánku

Grafomotorika

 • návyky při držení psacího náčiní (tužka, pastelka) – špetkový úchop, tlak na plochu, plynulost tahu, linie

Řeč

 • artikulační obratnost
 • přiměřená slovní zásoba
 • umí samostatně říct své jméno a příjmení, věk a bydliště
 • snaží se gramaticky správně utvořit smysluplnou větu
 • pokusí se interpretovat pohádku

Sluch

 • soustředěně naslouchá příběhu nebo pohádce
 • snaží se poznat počáteční hlásku slova (i konečnou)
 • pokusí se vytleskat slovo na slabiky – rytmizace
 • rytmus napodobí
 • zopakuje slova na sobě nezávislá a spolu nesouvisející

Zrak

 • zná bezpečně základní barvy, pozná i jejich odstíny a umí je pojmenovat
 • poskládá puzzle – obrázek z několika částí a doplní chybějící části obrázku
 • vyhledá tvar na pozadí

Orientace v prostoru

 • orientuje se v pojmech: levá, pravá, nahoře dole, vpředu, vzadu, první, poslední, hned před, hned za, uprostřed.
 • ovládá i dvě kritéria najednou např. vpravo nahoře.

Čas

 • orientuje se v čase – včera, dnes, zítra
 • pozná roční období
 • seřadí obrázek podle časové posloupnosti

Matematické pojmy

 • ovládá pojmy – více, méně, stejně
 • více, méně o jeden
 • řazení prvků podle velikosti
 • třídění prvků podle daného kritéria (geom. tvary apod.)

Přejeme Vašim dětem spokojený, radostně prožitý školní čas plný nových poznatků a vědomostí.

 

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete