Domů » Škola » Matematika prof. Hejného

Matematika prof. Hejného

 

K dispozici nejsou žádné články.

 

Nové pojetí výuky matematiky na Žerotínce

Už delší dobu slýcháme z různých sdělovacích prostředků nářky nad úrovní matematických znalostí dětí. Samotné hořekování ale nic nespraví. Po dlouhých úvahách a diskusích v našem učitelském kolektivu jsme se rozhodli, že vyzkoušíme koncepci výuky matematiky, která se zrodila na Karlově univerzitě, v týmu pod vedením profesora Milana Hejného.  Na rozdíl od tradičního vyučování, zaměřeného zejména na to, aby žák rychle a bezchybně počítal, klade nová koncepce do středu vyučování žáka, jeho schopnost zkoumat různé situace, řešit problémy, komunikovat a především přispívá k jeho intelektuálnímu rozvoji. Výrazně podporuje tvořivost,  dokonce i sociální chování žáků. V letošním školním roce se v naší škole vyučuje matematika podle této koncepce vždy v jedné třídě každého ročníku na prvním stupni a v šesté třídě na druhém stupni. Naše děti mají učebnice nakladatelství Fraus, jejichž autorem je prof. RNDr. Milan Hejný CSc. a jeho tým. Děti v průběhu výuky pracují v různých prostředích – krokování, pavučinky, zvířátka dědy Lesoně, autobus, rodokmen, výstaviště, tvary z dřívek, oblékání krychle, geodesky, krychlové stavby, parkety, …pomocí kterých si budují matematická schémata, rozvíjí své logické myšlení a pohled na matematiku a geometrii. Do světa matematiky vstupují prostřednictvím těchto specifických prostředí provázaných svými vlastními životními zkušenostmi. Nepředkládáme dětem hotové poznatky k zapamatování, ale vyučujeme tvořivě, učíme je myslet, necháváme prostor pro jejich vlastní postupy a řešení, vybízíme k diskusi k problému. Tady má pak místo vlastní objevování vztahů a zákonitostí. Zde je podstata věci. Znát neznamená odříkávat, ale především rozumět, tedy nabývat různorodé zkušenosti a skládat je do schémat. Ta v sobě obsahují kvanta poznatků. Žáci jsou vedeni k jinému vztahu k matematice, než jsme byli dosud většinou zvyklí. Ke zdánlivě běžným a z pohledu dospělého triviálním poznatkům (přirozené číslo, součet a rozdíl čísel,…) dospívají na základě vlastních experimentů a zobecnění svých výsledků. Přípravě na vyučování matematiky věnujeme velkou péči, a proto navštěvujeme řadu seminářů, školení a v neposlední řadě letní školu s týmem autorů. Ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus probíhají i otevřené hodiny matematiky pro učitele podle této koncepce. Z vlastní celoroční zkušenosti víme, že se dětem taková matematika líbí, těší se na ni a rádi tvořivě pracují. Z jejich výsledků i z vlastní práce s žáky máme radost. Velmi nás také těší kladná odezva a podpora mnohých rodičů. V následujícím školním roce budeme pokračovat ve výuce matematiky podle této nové koncepce a výuku zavedeme i v další první třídě.

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial