Domů » Škola » Dokumenty

Dokumenty

 

Organizace školního roku

Povinně zveřejňované informace

Rozpočet školy

Školní vzdělávací program

Školní řád

Výroční zpráva

Formuláře

Koncepce školy

Inspekční zpráva – ČŠI – červen 2022

Inspekční zpráva – ČŠI – červen 2015

Opatření při výskytu vši dětské – KHS Zlín

Vnitřní řád školní družiny

Vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách

Zřizovací listina

Zákon č. 500/2004 Sb. – Správní řád

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)úplné znění ke dni 1. 2. 2022

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky – úplné znění ke dni 1. 9. 2021

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška, ze dne 22. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 107/2005 Sb., ve znění č. 210/2017 Sb., o školním stravování

Zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial