Domů » Škola » Sociální pedagog

Sociální pedagog

 

Jmenuji se Lucie Vlčková a od září 2023 působím na této škole jako sociální pedagog.

V roce 2008 jsem vystudovala magisterský obor Pedagogika – sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Půl roku jsem pracovala ve Španělsku s nevidomými a po návratu do ČR působila jako sociální pracovník ve službách Charity VM. Na ZŠ Žerotínova pracuji už od roku 2018 jako vychovatelka ve školní družině.

Sociální pedagog je prostředník mezi školou, rodiči, žáky i institucemi. Mohu Vám pomoci přijít na řešení dané situace, naplánovat si jednotlivé kroky, poradit, kam se obrátit. Vše, co si řekneme je důvěrné a nebudu předávat žádné informace jiným osobám bez Vašeho svolení. Výjimkou jsou jedině informace u kterých platí ohlašovací povinnost. Kontaktovat mě můžete přes Bakaláře nebo emailem vlckova@zszerotinova.cz

 

Jak pomáhá sociální pedagog? 

  • spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, asistenty, žáky, rodiči, úřady práce a jinými organizacemi
  • spolupracuje s obecními a městskými úřady, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi
  • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými žáky
  • spolupracuje s OSPOD, Policií ČR, PPP, SVP, SPC, lékaři, diagnostickými ústavy
  • zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení
  • vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou
  • zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita, …)
  • poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky)
  • zajišťuje přípravu na přijímacího řízení (pomoc sociálně znevýhodněným žákům s agendou spjatou s přijímacím řízením – přihlášky, zápisové lístky, …)

 

Konzultační hodiny pro žáky každá velká přestávka mimo úterý nebo po domluvě

                                 Pro rodiče středa 14:45- 15:45 nebo po domluvě

 

Leták pro rodiče

Leták pro žáky

 

K dispozici nejsou žádné články.

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial